KFUM Volda Volley

Volda sin volleyballklubb, både innandørs og sandvolleyball

Sakliste årsmøte 28.05.13

KFUM Volda
ÅRSMØTE
KFUM VOLDA
TIRSDAG 28.05.2013 kl. 18.30 på Uppheim
Sakliste:
Godkjenning av innkalling og sakliste.
Val av møteleiar, referent og to medlemar til å underskrive protokollen.
Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.
Gjennomgang og godkjenning av rekneskap.
Vedta ny lov for KFUM Volda.
Fastsetting av medlemskontingent.
Vedta budsjett.
Val: a) leiar og nestleiar.
                    b) 2 styremedlemer og 1 varamedlem.
                    c) 2 revisorar.
       d) valkomite: leiar, 2 medlemer og 1 varamedlem.
Kategori: Nyheiter
Publisert:
Skrive av: Svein Olav
Design og utvikling av Ulstein Media
Design og utvikling av Ulstein Media