KFUM Volda Volley

Volda sin volleyballklubb, både innandørs og sandvolleyball

Medlemsinformasjon

Dugnad

– Her kan du lese om pågåande/komande dugnadar i klubben. Her vil det bli oppdatert med oppmøteinformasjon og førespurnadar om nye dugnadar.

 

Forslagskasse

– Her kan du skrive til styret i KFUM Volda om noko du vil ha endra på, eller gjere oss merksame på.

 

Utstyr

– Her vil etter kvart kome linkar til kva kle og utstyr ein kan kjøpe gjennom klubben.

Design og utvikling av Ulstein Media
Design og utvikling av Ulstein Media