KFUM Volda Volley

Volda sin volleyballklubb, både innandørs og sandvolleyball

Årsmøte 2020

Tysdag 10. mars er det årsmøte i KFUM Volda Volleyball i Amfiet på Volda turisthotell kl. 18.00

Det er vanlege årsmøtesaker.

Alle betalande medlemer over 15 år har stemmerett, og vert oppfordra til å møte.

Endeleg sakliste blir lagt ut her seinast 3. mars.

Innspel til styret må sendast til post@kfumvolda.no innan 24. februar

Valkomite er Nancy Ann E. Brattli og Jan Olav Brænde

 

Saksdokument:

innkalling årsmøte 2020

Årsregnskap 2019 KFUM Volda Volleyball

Årsmelding KFUM Volda volleyball 2019

budsjett 2020

innstilling styre ang. speling oppover

innstilling valnemnd

KFUM Volda – 2020 – kontrollkomiteen si beretning-2

Kategori: Ymse
Publisert:
Skrive av: Rune Aarflot
Design og utvikling av Ulstein Media
Design og utvikling av Ulstein Media