KFUM Volda Volley

Volda sin volleyballklubb, både innandørs og sandvolleyball

Smittevernreglar for KFUM Volda Volleyball

I samarbeid med smittevernlege, kommunen og NVBF har KFUM Volda Volleyball utarbeidd desse smittevernreglane i tillegg til NVBF sine (sjå under):

 1. – Sjuke personar held seg heime.
 2. – Spelarar som har vore på ferie i utlandet, er velkomne tilbake på trening 14 dagar etter heimkomst.
 3. – Ved trening i Voldahallen blir trening starta 5 min. seinare, og avslutta 5 min. tidlegare for å ikkje møte neste pulje.
  Ein går inn via vestibylen, spritar hender, og tek med uteskorne til matte som ligg ved nødutgangen. Når treninga er avslutta går ein ut nødutgangen. Laga frå dei forskjellige salane må prøve å halde avstand.
 4. – Damelaget får tilgang til ei garderobe, slik at dei får gjere seg klar der før trening.
 5. – Born under 10 år får ha med foreldre på trening. Born over 10 år får ikkje ha med foreldre.
 6. – Maks 20 personar pr. sal i hallen, inkl. trenar. Sal 3 og 4 kan delast med vant for å skille grupper. Ein kan då ha 20 personar i sal 3 og 20 i sal 4.
 7. – Det skal førast oversikt over kven som har vore på trening, slik at vi kan smittespore.
 8. – Alle spelarar, trenarar og dei i støtteapparatet over 12 år må ta NVBF sitt smittevernkurs «Play it Safe! Volleyball». Kurset finn du her

NVBF sine smittevernreglar:

Oppdatert 17. august.

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NVBF og FHI. Se FHI’s veileder: smittevern for idrett

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

Offentlig myndigheter

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlig myndigheter. Kommunenes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall og anlegg.

Spillegruppe og trener

 • Faste treningsgrupper per bane på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
  Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av treningsgruppe kan kun skje etter to dager med treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere treningsgrupper inne i en hall samtidig skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening. Spillsekvenser er unntatt dette.

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis. Ved avvik eller justering av tiltaksnivå må baller desinfiseres/vaskes mellom hver treningsgruppe.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. bord, sandraker, kjegler, bukker med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det anbefales et sett med baller til hver treningsgruppe.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 meters avstand mens man reiser dersom det er mulig.

Arrangement og konkurranse

 • Det er tillatt med arrangementer og konkurranse på maksimum 200 personer fra 01.09.2020 for volleyball og på nåværende tidspunkt i sandvolleyball. Arrangørstab/organisasjon/dommere regnes ikke med i disse 200 personer. NVBF har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling og gjennomføring av arrangementer / konkurranser (volleyball, sandvolleyball). Disse retningslinjene overholdes.

Gjennomføre e-læringskurs
Det er laget et nytt e-læringskurs basert på disse retningslinjene. NVBFs råd er at kun utøvere og trenere som har gjennomført og fått godkjent e-læringskurset får delta på treninger. Smitteansvarlig og styret i klubb må også gjennomføre dette kurset. Kurset ” Play it safe – volleyball” finner du HER .

Alle over 12 år skal gjennomføre dette kurset.

Ved påvist smitte
Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 14 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben bør kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

Kategori: Ymse
Publisert:
Skrive av: Rune Aarflot
Design og utvikling av Ulstein Media
Design og utvikling av Ulstein Media