JU15

Dette er eit tilbod for jenter som er f. 2008 og 2009. Vi har i dag ei treningsgruppe på omlag 18 spelarar. Nokre har spelt lenge, andre har nettopp starta. Vi trenar 2 gongar i veka i Volda Campus SpareBank1 Arena.

Trenarar er Bernt Humberset og Camilla Elin Dahl Humberset.