JU15

Frå og med sesongen 2023/2024 vil JU15-laget vårt gi eit tilbod til jenter f. 2011, 2010 og 2009. Vi har i dag ei treningsgruppe på omlag 25 spelarar. Nokre har spelt lenge, andre har nettopp starta. Vi trenar 2 gongar i veka i Volda Campus SpareBank1 Arena. JU15-laget vårt spelar ungdomsserien i Møre og Romsdal i tillegg til RM15. Dersom vi kvalifiserer oss har vi også lyst å reise til NM15 2024 i Stavanger.

Trenarar er Tommy Ervik, Arne Humberset og Ragnhild Kile

Foto: Camilla Elin Dahl Humberset