Minivolleyball

KFUM Volda Volleyball tilbyr treningar frå og med første klasse så sant vi har foreldre som kan engasjere seg på trenarsida. På mini er det balleik og ballkontroll som står i fokus. Vi har ei stor minigruppe der gutar og jenter trenar saman. For hausten 2023 er planen å tilby grupper slik:

Mini: 1 – og 2. klasse

Gutar og jenter f. 2016 og 2017. Treningane går føre seg måndagar i aktivitetssalen i Volda Campus SpareBank1 Arena.

Frå og med hausten 2023 avvikler vi fb-gruppa for føresette, all kommunikasjon vil gå føre seg i Spond. Meld deg inn i Spond-gruppa så får du meir informasjon. Trenarteam: Audun Hoel og Øystein Rønningen

Mini: 3. og 4.klasse

Gutar og jenter f. 2015 og 2014.

Trenarteam: Anders Rudolf Solheim og Gaute Gaudestad.