GU15

Frå og med hausten 2023 vil GU15-laget vårt vere gutar som er f. 2010, 2011 og 2009. Denne gjengen har mykje energi og pågangsmot. Vi ser fram til å sjå denne gjengen på trening 2 gongar i veka.

Trenarteamet er Henning Helle, Gaute Gaudestad og Sigmund Ytre-Hovde.

Foto: Eivind Dahl