GU15

På GU15-laget vårt spelar gutar som er f. 2008 og 2009. Denne gjengen har mykje energi og pågangsmot. Gruppa fekk ein enorm vekst i 2021/2022-sesongen og vi gleder å følgje dei vidare framover. Det er lagt opp til 2 treningar i veka for 2022/2023-sesongen.

Trenarteamet er Gaute Gaudestad og Synne Sandberg.

Foto: Eivind Dahl