Uttak ungdomslandslag

Vi gratulerer Birte Krumsvik, Ingrid Simonsen, Runa Redse-Arset og Håvard Keilen med plass i troppen til ungdomslandslaga. Gjengen skal samlast i Stavanger i oktober. Lukke til!

Foto: Erlend Krumsvik