Diamantvolleyball

Dette er et tilbud til barn og unge fortrinnsvis med psykisk utviklingshemming. Målet er at flere skal oppleve idrettsglede og leik med ball med fokus på mestring. Vi har ei stor gruppe diamant som trenar 1 gong i veka i Volda Campus SpareBank1 Arena.

Trenar er Ingrid Vee Hagestuen